درخواست سخنرانی

مجموعه ها و موسساتی که درخواست برگزاری سخنرانی در مجموعه و  شهر خود را دارند باید فرم زیر را تکمیل نمایند.

پس از بررسی در خواست با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

حداقل فاصله زمانی لازم بین تاریخ ثبت درخواست و تاریخ برگزاری برنامه سه هفته می باشد در غیر اینصورت به در خواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.