دوست عزیز سلام

خوشحالیم که در دوره رایگان رفع خجولی شرکت کرده اید.

این فایل مربوط به جلسه دوم دوره می باشد.

می توانید به آن گوش داده و یا آن را از لیک پایین دانلود کنید.

 

 

لینک دانلود فایل معرفی دوره رفع خجولی