دوست عزیز سلام

خوشحالیم که در دوره رایگان رفع خجولی شرکت کرده اید.

این فایل مربوط به جلسه اول دوره می باشد.

می توانید به آن گوش داده و یا آن زا از لیک پایین دانلود کنید.

 

 

لینک دانلود فایل معرفی دوره رفع خجولی