در این ویدیو  درمورد اعتماد به نفس و نحوه شکل گیری آن و این که به مثابه اسکلت روانی ما عمل می کند و نبود یا ضعیف بودن آن موجب شکل گیری مشکلاتی در ما شده و اینکه چطور این اسکلت شکل می گیرید و برای تقویت آن چه باید کرد صجبت می شود.

 

در صورت تمایل می توانید در دوره رایگان رفع خجولی وافزایش اعتماد به نفس شرکت کنید.

 

 دوره رایگان رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس