توضیحات

تعداد زیادی از بازدیدکنندگان سایت درخواست کتاب عجیب‌ترین راز جهان به زبان فارسی را داشتند. بعد از پییگری فراوان متوجه شدیم این کتاب فوقالعاده به زبان فارسی موجود نیست.

به همین دلیل تصمیم به ترجمه و انتشار آن برای علاقه‌مندان گرفتبم. کتاب مورد نظر به زبان اصلی از آمازون تهیه و ترجمه شده است.

این کتاب ترجمه فارسی نسخه کامل این کتاب در آمازون به شرح زیر است:

 

 

 

Author(s): Earl Nightingale

Publisher: LaurenzanaPress, Year: 2011

Description:
Six short and simple words.They are the “strangest secret.”There are more than six hundred thousand words in the English language.And yet just six words…six short and simple words explain:

  • How one person with identical skills can earn hundreds of thousands and even millions more than another
  • How some people shoot to the top of the company while others are fired
  • Why some people live happy productive lives while people of identical upbringings and education stumble from failure to failure
  • Why some seem to achieve goals almost effortlessly while most can’t seem to get on track
  • Why some marriages flourish while others end early

 

 

نام کتاب: عجیب ترین راز

نویسنده: ارل نایتینگل

ناشر: راه نهان موفقیت. ۱۳۹۸

نشر الکترونیک ۷۳ صفحه

توضیح: چند کلمه ساده و کوتاه، این چند کلمه عبارتند از عجیب ترین راز جهان

بیش از چند هزار کلمه وجود دارند اما همین چند کلمه کوتاه و ساده توضیح می دهند که :

  • چگونه شخصی با مهارت یکسان می‌تواند صدها هزار و حتی مییلیونها دلار بیش از دیگران درآمد کسب کند
  • چگونه برخی از افراد به سرعت به اوج سازمان خود ارتقا پیدا می کنند درحالی‌که دیگران اخراج می‌شوند؟
  • چرا برخی از مردم زنندگی شاد و پرباری دارند در حالی که دیگران که با همان آموزش و تریبیت بزرگ شده‌اند مرتب شکست می‌خورند؟
  • چرابرخی از مردم به نظر بدون هیچ مشکلی به موققیت بزرگ می رسند در حالی که بقیه حتی به موفقیت کوچکی هم دست پیدا نمی کنند؟
  • چرا برخی از ازدواج ها شکوفا می شوند درحالی که بقیه ازدواج ها خیلی زود به طلاق می انجامند؟