توضیحات

۸ فایل صوتی مجموعا به مدت بیش از یکساعت

توضیحات محمد وفایی در مورد کتاب عجیب ترین راز نوشته ارل نایتنیگل

در این مجموعه صوتی محمد وفایی نکات مهمی را که در این کتاب وجود دارد به صورت دقیق بررسی و توضیح می‌دهد و باعث کشف دانش و اطلاعات بیشتری از این کتاب ارزشمند می‌شود.