توضیحات

Earl Nightingale ارل نایتینگل یکی از قدیمی و معروف ترین اساتید موفقیت جهان است. وی کتاب عجیب ترین راز جهان را نوشته است و با این کتاب و سایر آموزشهایش زندگی افراد زیادی را متحول کرده است. به اعتقاد او و البته بر اساس تحقیقات فراوان دانشمندان پس از او هرچه ما انجام می‌دهیم اعم از رفتارها و تصمیمات و همه زندگی ما از مغز ما دستور می‌گیرد.

 

چگونه ذهن خود را برای رسیدن به آرزوهایتان تمرین دهید

ارل نایتینگل در دوره  چگونه ذهن خود برای رسیدن به آرزوهایتان تمرین دهید می‌گوید همواره در نظر داشت باشید که ما انسان‌ها فقط از ده درصد مغز خود  استفاده می کنیم. دانشمندان و بزرگترین مخترعین و نوابغ جهان هم تنها از ده درصد مغز خودشان استفاده کرده‌اند. به گفته یکی از دانشمندان روس،  اگر انسان بتواند فقط از ۵۰ درصد مغز خود استفاده کند در مدت زمانی کوتاه می تواند ۴۹ زبان را یاد بگیرد.

آن‌چه ارل نایتینگل قصد دارد به ما آموزش دهد این است که چطور بتوانیم از پتانسیل های ذهن خود استفاده کنیم.

ارل نایتینگل در این سخنرانی از یک کلمه  جادویی صحبت می کند. این کلمه بسیار مهم نگرش است. به اعتقاد او این نگرش شما در زندگی است که زندگی شما را می‌سازد. بر این اساس هر نگرشی که در زندگی خود داشته باشید همان در زندگی شما نمایان خواهد شد. اینکه چطور دنیای خود را بسازید وابسته به نگرشتان است. اگر کسی در زندگی نگرش و فکر پول را داشته باشد پول را به سمت خود جذب می کند

بزرگترین چیزی که در دنیا کشف شده است این است که شما با تغییر نگرش و فکر خود می توانید زندگی خود را متحول کنید و فکرهای جدید را جایگزین کنید.