قانون جذب

قانون جذب چیست ?

قانون جذب را می توان با درک اینکه مشابه مشابه را ” جذب  می کند ، درک کرد. این به این معنی استکه چه ما این قانون را بدانیم یا خیر، مسئول ایجاد تاثیرات مثبت و منفی در زندگی خود هستیم. بخشکلیدی قانون جذب، فهمیدن این نکته است که تمرکز خود را بر هر چیزی قرار دهید آن چیز می تواند تاثیرشدیدی بر روی اتفاقاتی که برای شما می افتد داشته باشد. اگر شما روزهای خود را با ناامیدی در موردگذشته یا ترس از آینده سپری کنید، به احتمال زیاد شما چیزهای متفی بیشتری چذب می کنید و در زندگی می بینید ، اما اگر به دنبال نقاط مثبت هر اتفاق باشید، به زودی خواهید دید که موارد مثبت زیادی شما را احاطه کرده اند . بنابراین، قانون جذب شما را به جهتی هدایت می کند که بدانید شما این اختیار را داریدکه کنترل آینده خود را به دست بگیرید و آن را به هر شکلی که می خواهید درآورید .

زمانی که یاد می‌گیرید چطور از ابزارهای بسیار قدرتمند و عملی مربوط به قانون جذب کردن استفاده کنید ، می‌توانید به شیوه‌ای خوش بینانه تر فکر و زندگی کنید که این خود باعث جذب وقایع و تجربیات مثبتبیشتر خواهد شد. هر آنچه که شما آرزو دارید اهداف و رویاهای شما هرچه هستند ، قانون جذب می‌توانددرس‌های موثری به شما آموزش دهد که شما را به این رویاها و آرزوهای ارزشمند خود نزدیک‌تر کند.

 

 

یادگیری استفاده از قانون جذب در زندگی

اگر چه حتی یادگیری ساده قانون جذب نتایج ارزشمندی در زندگی شما خواهد داشت. زمانی که بدانید که میتوان در هر دقیقه ازروز به روش‌های ظریف از این قانون استفاده کرد ، شمامی‌توانید از پتانسیل کامل این قانون استفاده کنید. . توجه هرچه بیشتر به افکار خودتان به شماکمک می‌کند بفهمید چه افکاری را باید در ذهن خود نگه داربد و کدام را باید از ذهن خود خارج کنید. . شما متوجه افکار منفی در ذهن خود میشوید و با استفاده از باورها و احساسات جدید و مثبت با آن افکار منفی مبارزه می کنید تا چشم‌انداز مثبت روزهای آینده را منعکس کند. علاوه بر آن این تمرکز مداوم بر روی افکار به شما این امکان را می‌دهد که آنچه را که واقعا از آیندهمی‌خواهید را ببینید، و سپس می توانید برنامه ریزی لازم به منظور تعیین اهداف واضح‌تر باگام‌های عملی در هر مرحله را انجام دهید.

ده‌ها روش مختلف برای استفاده از مهارت جدید شما یعنی قانون جذب در زندگی روزمره وجوددارد و اجازه می‌دهد که این مهارت جدید شرایط و موقعیتهای شما را از صبح تا شب شکل دهد.اگرچه این کار ممکن است یک تعهد طاقت‌فرسا به نظر برسد، حقیقت این است که وقتی شما باقانون جذب کردن کار می‌کنید ، تغییرات ساده نتایج بسار ارزشمندی دارند. بعد از چند هفتهتمرین ، اینکار یعنی استفاده از قانون جذب تبدیل به یک عادت و رفتار طبیعی شما خواهد شد.