چطور درخواست کنیم که پذیرفته شود

این ویدیو بخشی کوتاه از دوره گفتگوهای دشوار است.

گاهی ما درخواست‌هایی داریم که به دلیل نحوه بیان آن‌ها طرف مقابل در برابر ما موضع گیری می‌کند. این درخواست‌ها را می‌توان به‌شکلی بیان کرد که احتمال پذیرفته شدن آن‌ها بیشتر شود.