دوره رایگان رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس ( تکمیل ثبت نام)

دوست عزیز به شما تبریک می گوییم.

 

ثبت نام شما در دوره رایگان رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس کامل شد.

 

فایل جلسه صفر و یک تا چند دقیقه دیگر برای شما ایمیل می شود.

و پس از آن هرهفته یک جلسه جدید را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

 

دلیل این کار این است که شما زمان کافی برای تمرین و انجام اقدامات عملی ارایه شده در دوره داشته باشید. این دوره یک دوره کاملا عملی است و نیاز به تمرین دارد.

 

موفق باشید.