می تونی بحث درباره معجزه های یک کاغذ کوچک و چسبدار! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!