می تونی بحث درباره پیش‌ متقاعد سازی سیر تا پیاز را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!