می تونی بحث درباره تشخیص دروغ از چهره زبان و بدن شخص دروغگو را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!