می تونی بحث درباره وقتی به‌دلیل زمان کم فریب می‌خوریم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!