عضویت ویژه

عضویت ویژه

وبینار فرار از زندان باور

درباره این جمله قرار نیست صحبت کنیم. تو این وبینار قرار نیست بگم: به هرچیزی که باور داشته باشی به آن می‌رسی، یا حتی می‌توانی برسی. من با این جمله کاملا مخالفم. فعلا وارد جزییات این مخالفت