آموزش مذاکره

آموزش مذاکره

مذاکره برد برد

  یکی از اشتیاهاتی که معمولا در مذاکره انجام می دهیم این است که فکر می کنیم در مذاکره حتما باید ما برنده شویم و  طرف مقابل بازنده شود. با برد ما و باخت طرف