عادات موفقیت

Success habits

عادات رفتاری فعال و غیر فعال

قبل از اینکه درباره عادات رفتاری فعال و غیر فعال صبحت کنیم بهتر است ابتدا بدانیم اصلا عادت رفتاری یعنی جه؟ عادت رفتاری در ویکیپیدیا برای تعریف عادت چنین آمده است: چارلز داهیگ در کتاب

نقش عادت در موفقیت و چند عادت سازنده موفقیت

بخش زیادی از زندگی ما بر اساس عادت شکل گرفته و رفتارهای ما بیشتر از روی عادت هستند. این اتفاق چگونه می افتد و نغش عادت در موفقیت ما چقدر است؟ چه عادتهای می توانند ما را به سمت موفقیت بیشتر ببرند؟

رشد فردی

فایل صوتی تغییر رفتار

معمولاً پیش می‌آید که ما می‌خواهیم تغییری در خودمان و یا دیگران ایجاد کنیم اما موفق نمی‌شویم. این تغییر می‌تواند مربوط به ترک یک عادت بد یا ایجاد و یا جایگزینی یک عادت خوب باشد.

رشد فردی

تغییر رفتار در خود و دیگران

تغییر عادت کاری سهل و در عین حال دشوار است. معمولاً پیش می‌آید که ما می‌خواهیم تغییری در خودمان و یا دیگران ایجاد کنیم اما موفق نمی‌شویم. این تغییر می‌تواند مربوط به ترک یک عادت بد یا ایجاد و یا جایگزینی یک عادت خوب باشد