مهارت موفقیت

ارتباط موثر

با زدن به دل مشکلات بر آنها غلبه کنید

چگونه می‌توان به دل مشکلات زد و از آن‌ها رهایی یافت؟  تکنیک قصد متناقض نمی‌توانید در جمع حضور یابید و می‌ترسید صحبت کنید، شب‌ها درست خوابتان نمی‌برد و روزها کسل و بی‌حوصله‌اید، اکثر مواقع مضطربید،

رشد فردی

5 نشانه که شما اهمال کار هستید.

چگونه چرخه اهمال کاری را بشکنیم و فعال تر باشیم؟ دیرتر تحویل دادن گزارش باعث نمی‌شود دنیا به آخر برسد. همه گاهی اوقات کارهای ناخوشایند را عقب می‌اندازند. عقب انداختن یک گزارش، گپ زدن با

درمان اهمال کاری

اهمال کار هستید؟ از پشت گوش انداختن کارها و عقب افتادن از برنامه هایتان ناراحتید؟ ده روش مفید و تجربه شده برای درمان اهمال کاری را یاد بگیرید.

اعماد به نفس اسکلت روان
رشد فردی

اعتماد به نفس به عنوان اسکلت روان

اعتماد به نفس مهمترین مقوله در زمینه موفقیت فردی و به مثابه اسکلت روانی ماست. این اسکلت نیاز به تقویت دارد. در این ویدیو به نجوه شکل گیری و تقویت این اسکلت روانی می پردازیم.