فروش

رشد کسب و کار

۲ تکنیک افزایش فروش

تکنیک‌هایی هم وجود دارد که بدون هزینه و به سادگی می‌توان فروش را افزایش داد. برخی از این تکنیک‌ها خیلی سریع و بلافاصله باعث افزایش فروش می‌شوند. به دو تکنیک در ادامه اشاره می‌کنیم.