فایل صوتی

رشد فردی

مشکل استعداد و پیشرفت

متاسفانه بسیاری معتقد هستند که استعداد ندارند، و همین امر مانع موفقیت آنهاست. نظر محمد وفایی را در این باره بشنوید

رشد فردی

فایل صوتی تغییر رفتار

معمولاً پیش می‌آید که ما می‌خواهیم تغییری در خودمان و یا دیگران ایجاد کنیم اما موفق نمی‌شویم. این تغییر می‌تواند مربوط به ترک یک عادت بد یا ایجاد و یا جایگزینی یک عادت خوب باشد.