سلام

در این جلسه مجددا به مهارتهای ارتباطی پرداخته و درباره برقراری ارتباط و هم کلام شدن با دیگران صحبت می شود.

 

 

دانلود فایل جلسه ششم