به جلسه چهارم دوره خوش آمدید.

در این جلسه راهکاری جهت ایجاد حس خوب و افزایش اعتماد به نفس خود ارایه می کنیم.

 

 

 

 

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم