دوره ۵ راز افراد فوق موفق

همه ما مطالب زیادی درباره خصوصیات و رفتارها وعادتهای افراد موفق خوانده ایم. از زبان خود آن‌ها و یا سایرین شنیده و یا خوانده‌ایم که چه خصوصیات و رفتارهایی بین این افراد مشترک است.

اما بسیاری از این عادتها و خصوصیات اگرچه بین این افراد مشترک است اما دلیل اصلی موفقیت آن‌ها نیست. همه فوق موفق ها و حتی موفق ‌ها عادت به یادگیری دایمی دارند. همه آن‌ها ورزش می‌کنند و به دیگران کمک می‌کنند. اما ورزش کردن و کمک به دیگران نمی‌تواند به صورت قطعی ما را به موفقیت برساند.

در این دوره درباره ۵ راز اصلی افراد فوق موفق می‌پردازیم. که همه آن‌ها این خصوصیات را دارند. از طرفی داشتن این خصوصیات و عمل به آن‌ها به احتمال بسیار زیاد ما را به جرگه این افراد موفق اضافه خواهد کرد.
برای شرکت در این دوره و دریافت رایگان فایلها فرم زیر را پر کنید.