دانلود کتاب چگونه فریب می‌خوریم؟

برای دانلود کتاب کلیک کنید.

کتاب چگونه فریب می‌خوریم؟ توضیح می‌دهد که چگونه فروشندگان حرفه‌ای شما را وادار می‌کنند تا به صورت ناخودآگاه خرید کنید.